ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม



    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กระบวนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กระบวนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1เขต 2 และเขต3 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนยการศึกษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามได้จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ นายสิทธิพร มูลศรี ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และคณะบุคลากรของสำนักการช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ท่านมีจิตศรัทธามอบขนม อาหารกลางวันให้แก่เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 14 กุมภาพั 
     
24 มกราคม 2560 นย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คณะวัดป่าวังเลิงและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ อ.กันทรวิชัย ที่ได้มามอบขนม ให้แก่เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม 
     
วันที่ 23 มกราคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คุณชื่อฌานิศา นิลสูงเนิน ร้านฌานืศานวดเพื่อชีวิต และ คุณธนศร เชื้อวงศ์ ร้านโจ๊กเห็ดหอมที่ได้มาเลี้ยงพิซซ่า เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม 
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ บริษัทฟาร์ม มาร์ท จังหวัดมหาสารคาม 
     
กิจกรรมการแก้ไขการพูดสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมการแก้ไขการพูดสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จิระพร ชะโน อาจารย์คณะศึ
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญประจำปีในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ...
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2557 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557   ...
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของหน่วยอำเภอเมือง วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ...
 หน่วยบริการประจำอำเภอเมือง- แกดำ ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านหนองปลิง อ.เมือง จ.มหา ...
 
มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 มีนาคม 2560


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.107.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 31,779

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ 268 หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Tel : 043-971036  Fax : 043-971001
Email : special_510@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.