ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม (อบจ. สกสช.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดและการผลิตสื่อ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาเด็กพิการตามความจำเ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการพึงได้รับ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามได้ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11 -12 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม 
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดศึกษาดูงานหน่วยบริการอำเภอ 
     
โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม 
     
โครงการสัมมนาการนำหลักสูตร EI สำหรับเด็กพิการ พ.ศ. 2556 ไปใช้ฯ 
     
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กระบวนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กระบวนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1เขต 2 และเขต3 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนยการศึกษ
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญประจำปีในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ...
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2557 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557   ...
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของหน่วยอำเภอเมือง วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ...
 หน่วยบริการประจำอำเภอเมือง- แกดำ ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านหนองปลิง อ.เมือง จ.มหา ...
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.168.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 44,238

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ 268 หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Tel : 043-971036  Fax : 043-971001
Email : special_510@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.